سه شنبه, 21 آذر 1396 :: Tuesday, 12 December 2017

کلیدواژه: بیماری کاوازاکی

بیماری کاوازاکی چیست؟

 کاوازاکی یک سندروم است که اغلب در کودکان زیر پنج سال بروز پیدا می کند و در طی این عارضه دیواره شریان ها ملتهب می شوند.