شنبه, 27 آبان 1396 :: Saturday, 18 November 2017

کلیدواژه: ایرج مسجدی

مشاور سردار سلیمانی، سفیر جدید ایران در عراق

مشاور سردار سلیمانی، سفیر جدید ایران در عراق

سفارت ایران در بغداد یکی از سمت های استراتژیک در خارج از کشور به شمار می رود و انتخاب سفیر برای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.