چهارشنبه, 28 شهريور 1397 :: Wednesday, 19 September 2018

کلیدواژه: مسیح علینژاد

توهین رقاصه‌های «مصی علینژاد» به ساحت رئیس مذهب/ روحانی پس از ناامیدی از اصلاح‌طلبان چه گفته بود؟! کیوسک خبر:

توهین رقاصه‌های «مصی علینژاد» به ساحت رئیس مذهب/ روحانی پس از ناامیدی از اصلاح‌طلبان چه گفته بود؟!

اصلاح طلبان بازهم می‌گویند روحانی و دولتش 20 درصد اختیارات دارند! این همه «تَکرار می‌کنم» و «فدائیان روحانی» هستیم فقط برای ۲۰ درصد اختیار؟!