سه شنبه, 30 مرداد 1397 :: Tuesday, 21 August 2018

کلیدواژه: سیدامامی

برادر مرحوم سیدامامی: برادرم خودش را حلق‌آویز کرده است اتاق سیاسی

برادر مرحوم سیدامامی: برادرم خودش را حلق‌آویز کرده است

کامران سیدامامی برادر کاووس سیدامامی با بیان "برادرم خودش را حلق‌آویز کرده است"، گفت: تعدادی از رسانه‌ها ما را مجبور به بیان خلاف واقع شویم.