شنبه, 5 خرداد 1397 :: Saturday, 26 May 2018

کلیدواژه: سیدامامی

برادر مرحوم سیدامامی: برادرم خودش را حلق‌آویز کرده است اتاق سیاسی

برادر مرحوم سیدامامی: برادرم خودش را حلق‌آویز کرده است

کامران سیدامامی برادر کاووس سیدامامی با بیان "برادرم خودش را حلق‌آویز کرده است"، گفت: تعدادی از رسانه‌ها ما را مجبور به بیان خلاف واقع شویم.