سه شنبه, 30 مرداد 1397 :: Tuesday, 21 August 2018

کلیدواژه: شایعات زلزله

شایعات زلزله ایران؛ از روسیه تا خودشون! یادداشت طنز اتاق خبر 24

شایعات زلزله ایران؛ از روسیه تا خودشون!

شکرخدا اینجا اینقد دانشمند گمنام تو تلگرام و اینستا داریم که رو همه چی چند دقیقه تحقیق میکنن و جواب تحقیقاتشون رو هم برای هموطنا مفتی فوروارد می کنن.