دوشنبه, 27 آذر 1396 :: Monday, 18 December 2017

کلیدواژه: حادثه مجلس

گفتگو با داعشی به جا مانده در حمله به مجلس! فیلم

گفتگو با داعشی به جا مانده در حمله به مجلس!

گزارشی از تروريست داعشی به جا مانده در حمله به ساختمان مجلس را در ادامه مشاهده کنید.