يكشنبه, 28 آبان 1396 :: Sunday, 19 November 2017
کد خبر: 95395
رتبه 4 به ایران رسید

سبقت ایران از 171 کشور جهان در رشد واردات

صندوق بین المللی پول با اشاره به رشد ۲۲ درصدی واردات ایران در سال ۹۵ اعلام کرد ایران رتبه چهارم جهان را در بین ۱۷۵ کشور از این نظر کسب کرده است.
سبقت ایران از 171 کشور جهان در رشد واردات اتاق خبر 24

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد واردات ایران در سال 2016 برابر با 1395 رشد قابل توجه 22 درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان 175 کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.

گینه استوایی با رشد 38.6 درصدی واردات در سال 2016 رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد 25.3 درصدی و گرجستان با رشد 22.6 درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال 2016 برابر با 21.8 درصد بوده است .

بر اساس این گزارش 29 کشور با رشد منفی واردات در سال 2016 مواجه شده اند. ونزوئلا با رشد منفی 41 درصدی واردات، در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.

میزان رشد واردات برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: فیلیپین 19.9 درصد، مراکش 13.2 درصد، مصر 11 درصد، پاکستان 8.7 درصد، اوکراین 7 درصد، قطر 6.8 درصد، امارات 6.2 درصد، بلژیک 12 درصد، چین 4.8 درصد، ترکیه 4.4 درصد، آلمان 3.7 درصد، انگلیس 2.8 درصد و آمریکا 1.1 درصد.

میزان رشد واردات ایران در 4 ساله دولت یازدهم به ترتیب منفی 7.2 درصد، 14.4 درصد، منفی 8.3 درصد و 22 درصد بوده است. این ارقام برای 4 ساله دولت دهم به ترتیب 4.8 درصد، منفی 0.7 درصد، منفی 8.7 درصد و منفی 13.5 درصد بوده است.

Country

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Syria

14.145

5.364

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

   

Tonga

0.771

10.736

8.359

2.015

-5.762

-7.738

5.403

n/a

   

Equatorial Guinea

33.351

33.042

-16.821

21.987

-18.104

0.918

8.22

38.691

   

Burkina Faso

-9.186

44.066

52.781

24.18

42.23

-15.095

-0.968

25.346

   

Georgia

-15.666

-0.239

12.706

18.757

3.454

14.784

9.838

22.637

   

Islamic Republic of Iran

4.839

-0.075

-8.72

-13.561

-7.294

14.474

-8.313

22.04

   

Ethiopia

17.614

33.327

11.135

22.214

-5.141

26.173

26.761

21.884

   

Swaziland

5.965

-9.507

12.205

-10.236

-5.101

6.536

-5.528

20.969

   

Philippines

-11.293

16.515

-1.684

10.679

0.974

14.488

13.48

19.962

   

Guinea-Bissau

-0.806

8.125

-0.569

-24.482

-1.444

33.544

10.651

19.289

   

Jamaica

11.859

-17.316

-2.499

6.035

10.599

11.839

20.353

17.314

   

Comoros

10.456

2.157

-3.112

8.214

6.379

-4.101

-3.58

15.4

   

Iceland

-22.369

4.408

6.771

4.603

0.134

9.782

13.503

14.685

   

Bangladesh

10.91

22.43

12.826

-0.935

9.035

6.525

10.5

14.526

   

Mauritania

0.221

12.698

10.978

15.321

36.778

8.971

-13.295

14.423

   

Seychelles

5.257

-5.267

-0.917

9.132

6.084

20.92

7.161

14.407

   

Central African Republic

10.454

13.882

-13.184

11.454

-27.529

57.415

12.874

14.135

   

Morocco

0.817

-1.514

9.326

3.257

1.637

2.494

-2.077

13.242

   

Montenegro

-30.141

-2.994

2.99

1.771

-3.793

1.547

9.443

12.296

   

Myanmar

2.051

15.211

24.998

16.164

18.502

20.158

4.986

12.048

   

Madagascar

-1.716

-25.476

2.29

9.315

12.766

2.161

-3.427

11.779

   

Cabo Verde

-8.543

-0.6

12.709

-12.515

-3.204

10.5

-19.31

11.234

   

Grenada

-13.952

0.642

0.295

-0.426

10.571

-5.894

17.768

11.149

   

Vietnam

-4.774

4.404

-2.91

9.134

17.119

11.852

15.617

11.07

   

Egypt

2.844

11.663

-9.543

-5.612

3.306

7.748

10.42

11.049

   

Eritrea

19.256

11.854

20.217

14.7

8.266

11.89

0.809

10.492

   

Ireland

-2.05

0.813

2.47

5.773

0.916

15.315

21.674

10.389

   

Cambodia

10.011

8.385

8.343

7.896

12.734

7.171

12.504

10.157

   

Mali

-12.811

18.875

12.35

4.054

25.931

10.724

44.032

9.948

   

Dominica

0.928

-6.675

-8.761

-7.651

-0.072

14.384

5.578

9.739

   

Barbados

-9.58

-0.489

-9.938

-5.87

1.186

1.251

12.81

9.504

   

Occupied Palestine

-13.87

15.116

10.995

2.106

-0.33

3.844

-0.501

9.461

   

Sri Lanka

-27.574

16.52

35.261

-18.934

1.465

10.706

16.55

9.441

   

Romania

-20.726

12.566

10.175

-1.794

8.792

8.712

9.19

9.342

   

Hungary

-14.72

10.154

4.435

-3.484

4.512

10.923

6.104

9.225

   

Pakistan

-9.38

-3.292

3.556

3.186

1.71

2.555

12.254

8.797

   

Poland

-12.384

14.012

5.809

-0.275

1.681

10.009

6.608

8.746

   

Solomon Islands

-1.147

44.357

-1.803

4.411

11.785

-1.75

3.494

8.159

   

Uganda

11.327

-10.44

1.023

5.988

0.776

9.001

13.038

8.106

   

Serbia

-18.891

2.482

6.821

0.99

2.671

3.234

9.143

8.083

   

Dominican Republic

-11.37

14.755

-1.429

0.679

-2.681

6.083

10.571

8.01

   

Brunei Darussalam

5.151

-3.108

10.429

10.531

-4.131

-19.658

-24.068

7.723

   

FYR Macedonia

-12.259

10.367

7.983

8.24

2.168

14.147

5.24

7.648

   

Costa Rica

-18.779

18.711

10.727

7.834

1.681

5.04

4.629

7.467

   

Croatia

-20.391

-2.468

2.489

-2.985

3.111

4.523

9.429

7.297

   

Maldives

-17.549

31.342

47.845

-11.723

5.716

9.798

0.225

7.293

   

St. Lucia

-17.062

18.427

-4.948

-8.425

-1.108

3.037

1.26

7.257

   

Senegal

-9.793

-5.261

13.151

4.409

5.745

3.888

-5.84

7.222

   

Ukraine

-41.623

15.014

21.517

1.613

-8.575

-24.991

-28.81

7.038

   

Qatar

-10.865

-1.425

40.79

21.54

8.696

6.434

-9.173

6.876

   

St. Vincent and the Grenadines

1.964

-8.083

-14.463

6.082

6.902

1.265

7.98

6.7

   

Albania

-2.072

-8.013

3.248

-7.679

4.179

7.559

0.574

6.678

   

Kosovo

-2.562

3.101

10.72

-14.093

0.692

8.367

-13.37

6.634

   

Kenya

13.55

8.113

13.238

5.366

-0.792

10.574

-1.168

6.525

   

Kyrgyz Republic

-22.011

-13.785

6.002

24.876

13.119

7.558

-14.544

6.447

   

Guyana

15.925

2.84

1.858

12.463

-4.222

0.611

21.614

6.413

   

Uzbekistan

9.381

-9.187

21.605

14.71

8.715

-2.489

-2.499

6.289

   

United Arab Emirates

-12.796

-0.981

8.562

9.615

11.714

5.469

2.17

6.217

   

Slovenia

-18.842

6.837

4.997

-3.705

2.051

4.154

4.623

6.186

   

Sierra Leone

14.139

62.114

86.879

17.465

-6.617

29.248

-25.162

5.697

   

Lesotho

-3.323

2.384

8.566

9.687

9.863

7.743

9.266

5.695

   

Armenia

-12.914

4.09

-3.676

4.397

10.525

2.794

-9.647

5.666

   

Panama

-7.01

10.822

27.818

7.262

6.669

8.29

5.898

5.445

   

Cyprus

-14.996

7.965

-3.004

-4.435

-4.777

4.587

2.128

5.33

   

Belgium

-12.18

6.385

5.201

-1.434

0.989

2.627

-0.093

5.271

   

Guinea

-7.383

9.111

31.629

26.678

-17.369

13.878

12.326

5.218

   

St. Kitts and Nevis

-7.866

-4.746

-5.169

-6.49

23.291

6.256

10.902

5.176

   

Benin

-4.953

9.397

6.499

12.689

36.778

23.616

-19.18

5.146

   

Malawi

-18.752

42.722

-14.325

-9.403

0.26

7.11

1.118

5.064

   

India

0.199

14.74

9.583

1.382

-3.546

6.06

1.961

4.961

   

China

2.19

19.925

17.732

6.59

10.647

7.765

-0.478

4.899

   

Estonia

-30.606

21.218

27.225

9.693

3.266

2.199

-1.404

4.85

   

Trinidad and Tobago

-10.133

-17.689

37.747

17.693

8.262

-5.847

13.824

4.793

   

Palau

-8.411

-0.218

0.988

11.262

3.429

21.524

9.784

4.628

   

Mongolia

-40.696

108.436

60.055

24.605

1.719

-4.85

-25.959

4.559

   

Turkey

-11.837

17.463

11.4

1.313

8.633

-0.474

1.258

4.498

   

Kuwait

-12.492

6.33

5.168

13.964

-0.085

7.952

5.095

4.488

   

Korea

-6.756

17.256

14.345

2.404

1.71

1.466

2.094

4.469

   

Côte d'Ivoire

12.158

1.856

-19.534

39.527

1.895

0.181

19.427

4.443

   

Latvia

-31.714

12.412

22.031

5.381

-0.182

0.545

2.07

4.413

   

Argentina

-23.923

39.877

22.337

-6.54

3.549

-12.032

3.105

4.158

   

New Zealand

-14.669

10.795

7.043

2.791

6.234

7.945

3.701

4.048

   

Portugal

-14.653

-2.681

-4.422

-12.975

8.285

7.875

7.972

4.032

   

Bosnia and Herzegovina

-7.474

-1.953

2.711

-4.031

1.283

8.489

2.101

3.923

   

Greece

-20.353

-3.431

-9.448

-9.099

-2.393

7.562

0.309

3.875

   

Netherlands

-7.034

7.918

3.599

2.686

1.013

4.173

5.749

3.778

   

France

-9.395

8.865

6.288

0.662

2.118

4.743

6.633

3.749

   

Guatemala

-7.773

9.244

6.127

2.242

5.197

7.728

15.124

3.726

   

Germany

-9.599

12.85

7.027

-0.07

3.136

4.045

5.467

3.712

   

Luxembourg

-13.346

6.775

5.592

4.59

5.349

13.126

14.046

3.704

   

Sweden

-14.277

11.676

7.299

-0.017

0.381

6.648

5.442

3.583

   

Mauritius

-10.142

7.111

5.156

2.475

4.146

4.103

4.532

3.349

   

Spain

-18.313

6.92

-0.805

-6.351

-0.511

6.47

5.637

3.252

   

Indonesia

-13.084

18.251

16.684

14.192

1.204

-1.255

-6.225

3.242

   

Czech Republic

-11.023

14.899

6.701

2.661

0.065

10.054

8.22

3.221

   

Slovak Republic

-18.767

14.719

9.643

2.539

5.609

4.36

8.123

2.929

   

Italy

-12.883

12.392

0.526

-8.055

-2.362

3.238

6.821

2.9

   

United Kingdom

-9.176

8.155

0.825

2.855

3.417

2.534

5.505

2.841

   

Bulgaria

-21.508

-0.932

9.935

5.549

4.317

5.161

5.443

2.804

   

Austria

-12.019

11.989

6.203

1.094

0.651

1.31

3.382

2.757

   

Switzerland

-3.813

7.882

9.402

-2.451

13.519

-7.849

4.303

2.729

   

Lithuania

-27.997

18.671

14.173

6.587

9.322

3.301

6.2

2.582

   

Antigua and Barbuda

-12.909

-14.113

-5.793

17.227

-7.529

6.113

-24.307

2.539

   

Finland

-16.854

6.5

6.034

1.632

0.459

-1.293

3.123

2.461

   

Denmark

-11.944

0.541

7.444

2.709

1.471

3.578

1.261

2.411

   

Tanzania

7.564

6.095

17.873

11.216

3.98

8.316

0.441

2.32

   

Tunisia

0.993

-2.077

3.529

8.276

4.892

2.622

-2.54

2.25

   

Bhutan

-8.379

25.991

29.979

-6.177

-8.393

4.735

15.832

2.244

   

Paraguay

-17.075

36.481

17.768

-9.495

9.28

7.582

-0.298

2.088

   

Lebanon

12.454

-1.825

-3.706

3.156

5.034

-0.519

9.557

1.998

   

Nicaragua

-7.19

8.664

11.327

5.016

1.495

2.929

11.665

1.685

   

Lao P.D.R.

9.447

9.241

17.1

31.03

5.387

2.493

-0.952

1.652

   

São Tomé and Príncipe

-10.274

10.419

4.737

-0.232

2.036

3.864

3.336

1.587

   

Singapore

-10.558

16.3

0.334

3.458

6.571

4.346

8.813

1.585

   

The Gambia

-4.706

7.804

4.736

9.627

1.596

6.074

6.161

1.573

   

Hong Kong SAR

-8.033

18.228

5.603

4.241

8.282

1.026

-1.751

1.153

   

United States

-13.722

12.714

5.471

2.231

1.087

4.413

4.583

1.149

   

Malta

0.303

7.634

-0.346

5.488

0.44

1.603

7.48

1.146

   

Mexico

-17.587

20.461

8.05

5.466

2.582

5.971

8.641

1.113

   

El Salvador

-14.38

8.373

6.811

2.419

5.315

-0.045

8.193

0.809

   

Taiwan Province of China

-13.049

27.76

-0.396

-0.03

4.463

5.042

1.957

0.673

   

Malaysia

-21.902

12.117

5.6

-0.607

1.826

4.006

2.08

0.632

   

Australia

-8.812

15.208

11.126

5.517

-2.155

-1.131

1.99

0.392

   

Norway

-9.961

8.309

3.957

3.149

4.922

2.416

1.612

0.29

   

Togo

7.813

1.115

25.259

-9.04

15.732

3.066

8.217

0.188

   

Djibouti

-22.699

-20.199

29.962

27.095

3.89

8.494

31.171

-0.36

   

Papua New Guinea

7.524

50.69

26.454

20.633

-7.81

-36.867

-31.234

-0.459

   

Democratic Republic of the Congo

-14.897

35.575

8.336

-9.912

14.494

23.735

-3.984

-0.97

   

Canada

-12.449

13.774

5.574

3.594

1.65

2.151

0.336

-1.035

   

Chile

-16.691

25.554

15.287

5.085

2.069

-6.534

-2.802

-1.601

   

Turkmenistan

59.305

-6.603

20.246

21.866

8.582

3.207

-12.175

-1.633

   

Japan

-15.65

11.173

5.804

5.41

3.274

8.268

0.128

-1.686

   

Algeria

12.357

-1.781

4.456

13.218

8.913

9.619

-7.507

-1.883

   

Jordan

-4.707

-4.01

-2.724

5.723

3.097

0.237

-3.135

-2.491

   

Thailand

-20.772

22.956

12.4

5.63

1.677

-5.295

0.853

-2.515

   

Belarus

-9.125

12.225

18.5

3.541

-6.071

2.068

-12.183

-2.62

   

Honduras

-17.852

3.68

9.681

6.8

-1.723

3.986

9.353

-2.658

   

Moldova

-25

14

22

1

6

1

-5

-3.016

   

The Bahamas

-13.885

-4.618

4.412

14.093

-0.276

6.948

-5.834

-3.036

   

Peru

-17.486

27.198

13.477

10.364

3.818

-1.619

0.329

-3.155

   

South Africa

-17.66

10.794

11.912

4.22

5.014

-0.514

5.367

-3.655

   

Russia

-32.635

28.987

20.047

7.234

0.904

-7.614

-25.036

-3.951

   

Kiribati

-1.6

-9.924

8.184

13.616

5.762

0.457

9.646

-4.432

   

Bahrain

-25.128

5.06

-2.142

26.431

15.842

-0.952

-14.177

-4.441

   

Ghana

-15.953

32.634

47.69

10.483

3.331

-15.044

-1.159

-5.05

   

Belize

-18.581

6.964

11.654

5.182

9.331

13.183

6.743

-5.079

   

Rwanda

17.321

3.364

22.667

27.016

-0.735

10

11.987

-5.153

   

Haiti

12.842

40.547

-7.752

-5.919

6.849

9.501

10.177

-6.271

   

Sudan

10.936

2.199

-15.515

5.778

2.611

-3.889

23.193

-6.279

   

Azerbaijan

-5.314

-1.459

38.299

18.854

7.116

4.969

0.186

-6.652

   

Zambia

-14.376

32.638

26.949

24.62

16.472

-6.719

3.726

-6.752

   

Botswana

-10.884

6.481

19.224

32.078

11.605

-1.291

0.37

-6.988

   

Namibia

33.147

7.834

0.396

18.078

1.69

8.252

1.281

-7.42

   

Niger

42.206

22.132

-5.82

-3.823

-5.101

2.1

7.651

-8.093

   

Uruguay

-9.127

11.893

13.766

14.854

2.632

-1.43

-9.154

-8.204

   

Bolivia

-5.528

8.836

27.017

8.536

15.81

11.682

-2.965

-8.689

   

Afghanistan

24.733

24.381

5.745

2.611

-9.117

-3.91

-7.294

-9.692

   

Brazil

-10.969

34.532

8.474

-0.341

8.41

-0.113

-13.47

-9.869

   

Chad

4.516

16.804

7.796

-0.861

-2.379

9.412

-21.443

-10.514

   

Colombia

-9.149

10.845

21.487

9.074

5.978

7.872

-6.321

-11.179

   

Kazakhstan

-11.737

8.207

3.473

23.531

2.828

-7.821

-6.335

-11.588

   

Yemen

-1.8

-6.212

-14.795

21.332

-2.567

4.416

-15.092

-12.872

   

Liberia

-26.181

10.189

12.789

0.47

0.96

15.178

-2.613

-13.218

   

Burundi

3.528

86.968

-19.509

10.992

-0.547

10.27

-20.535

-13.881

   

Oman

-14.595

3.84

12.499

17.704

25.966

-6.989

2.21

-15.725

   

Gabon

9.241

12.244

-17.424

33.76

36.253

-5.426

-10.492

-15.941

   

Ecuador

-9.21

14.283

3.127

0.375

7.604

3.894

-7.794

-16.502

   

Tajikistan

-19.099

0.948

18.13

21.959

5.144

-17.914

-7.859

-17.193

   

Saudi Arabia

-3.549

-0.402

4.766

8.38

11.319

15.524

1.287

-17.273

   

Cameroon

-10.114

-1.617

7.081

4.537

8.364

10.339

2.879

-17.457

   

Mozambique

7.335

-3.721

46.021

63.173

7.953

-2.891

-2.354

-18.856

   

Republic of Congo

34.151

21.024

24.739

-24.716

8.233

29.813

2.196

-20.825

   

Libya

23.612

9.906

-54.486

117.41

2.424

-22.532

17.56

-22.426

   

Angola

6.752

-21.076

9.993

8.463

8.991

11.444

-21.778

-27.78

   

Nigeria

-1.524

23.227

5.246

-11.63

-2.653

17.527

2.966

-28.41

   

Suriname

2.42

-13.849

20.484

18.539

6.367

5.272

15.571

-30.6

   

Venezuela

-19.557

-2.891

15.393

24.396

-9.687

-18.532

-23.102

-41.822

   

 

 

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.